ftsg.net
当前位置:首页 >> 怍 >>

读音:[zuò][zhà] 部首:忄五笔:NTHF 释义:[zuò]:1.惭愧:渐~。愧~。仰不愧于天,俯不~于人。

怍[zuó]:惭愧。 孟子曰:君子有三乐,而王天下不与存焉。父母俱存,兄弟无故,一乐也;仰不愧于天,俯不怍于人,二乐也;得天下英才而教育之,三乐也。君子有三乐,而王天下不与存焉。 ——《孟子·尽心上》

为人正直坦荡,抬头无愧于天,低头无愧于人,不做任何有愧于人的事。

怍 zuò 惭愧:渐怍。愧怍。仰不愧于天,俯不怍于人。 (脸色)改变:“将即席,容毋怍。”

这副对联告诉人们:立身行事要磊落光明,不可俯仰随俗。上联出自《孟子·尽心上》:“仰不愧于天,俯不怍于人。”意思是为人正直坦荡,抬头无愧于天,低头无愧于人,不做任何有愧于人的事。 上联出自《孟子·尽心上》:“仰不愧于天,俯不怍于人。”意...

此签解说:看你造化了。

怍 [ zuò ] 1.惭愧:渐~。愧~。仰不愧于天,俯不~于人。 2.(脸色)改变:“将即席,容毋~。” [ zhà ] 奸诈。

怍是个多音字。 1.zuò 2.zhà 组词: 惭怍 愧怍 沮怍 羞怍 耻怍 愠怍 感怍 傀怍 怍愕 媿怍 腼怍 讷怍

怍 zuò 1. 惭愧:惭~。愧~。仰不愧于天,俯不~于人。 2. (脸色)改变:“将即席,容毋~。” zhà ◎ 心多奸诈。

怍 拼 音 zuò zhà 部 首 忄 笔 画 8 释义 释义 [ zuò ] 1.惭愧:渐~。愧~。仰不愧于天,俯不~于人。 2.(脸色)改变:“将即席,容毋~。” [ zhà ] 〔㤉(yá)~〕心多奸诈。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ftsg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com