ftsg.net
当前位置:首页 >> 怍 >>

读音:[zuò][zhà] 部首:忄五笔:NTHF 释义:[zuò]:1.惭愧:渐~。愧~。仰不愧于天,俯不~于人。

怍 zuò 惭愧:渐怍。愧怍。仰不愧于天,俯不怍于人。 (脸色)改变:“将即席,容毋怍。”

多音字 怍 zuò zhà 怍的中文解释 怍 zuò 部首笔画 部首:忄 部外笔画:5 总笔画:8 五笔86:NTHF 五笔98:NTHF 仓颉:POS 笔顺编号:44231211 四角号码:98011 Unicode:CJK 统一汉字 U+600D 基本字义 1. 惭愧:渐~。愧~。仰不愧于天,俯不~于人。 2. ...

这副对联告诉人们:立身行事要磊落光明,不可俯仰随俗。上联出自《孟子·尽心上》:“仰不愧于天,俯不怍于人。”意思是为人正直坦荡,抬头无愧于天,低头无愧于人,不做任何有愧于人的事。 上联出自《孟子·尽心上》:“仰不愧于天,俯不怍于人。”意...

出自《论语*宪问第十四》 意思是孔子说,随便开口又不觉得惭愧,那么作起来也是困难的。怍,惭愧的意思。 这教导我们不要随便开口说些事情,君子要注重自己的言行,说话要考虑清楚。同时不要相信那些喜欢大言不惭的的人,他们往往做不到自己的许...

怍 拼 音 zuò zhà 部 首 忄 笔 画 8 释义 释义 [ zuò ] 1.惭愧:渐~。愧~。仰不愧于天,俯不~于人。 2.(脸色)改变:“将即席,容毋~。” [ zhà ] 〔㤉(yá)~〕心多奸诈。

怍是个多音字。 1.zuò 2.zhà 组词: 惭怍 愧怍 沮怍 羞怍 耻怍 愠怍 感怍 傀怍 怍愕 媿怍 腼怍 讷怍

基本字义 ● 怍 zuò ㄗㄨㄛˋ 1. 惭愧:惭~。愧~。仰不愧于天,俯不~于人。 2. (脸色)改变:“将即席,容毋~。” 其它字义 ● 怍 zhà ㄓㄚˋ ◎ 〔(yá)~〕心多奸诈。

怍[zuó]:惭愧。 孟子曰:君子有三乐,而王天下不与存焉。父母俱存,兄弟无故,一乐也;仰不愧于天,俯不怍于人,二乐也;得天下英才而教育之,三乐也。君子有三乐,而王天下不与存焉。 ——《孟子·尽心上》

黄员外逼女儿帼英另嫁,帼英不肯。黄家遭贼,家产被抢一空,家境败落。黄员外答应将帼英卖给富商。帼英连夜逃出,历千辛万苦,找到柳家,与柳和成亲。接着,柳家在后院发现宫梦弼埋藏的金银,家业再次兴旺。柳和吸取父亲教训,牢记先生教诲,刻...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ftsg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com